Dotace EU

EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Název projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny vč. akumulace energie v provozovně firmy Hoch a synové 1899, s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023094

Společnost Hoch a synové 1899, s.r.o. realizuje v letech 2022 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie III. VýzvaProgram Úspory energie III. Výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace fotovoltaické elektrárny vč. akumulace energie v provozovně firmy Hoch a synové 1899, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití energie z OZE v provozovně firmy Hoch a synové 1899, s.r.o.

Dosažení cíle povede k zefektivnění energetického hospodářství a energetickým i finančním úsporám žadatele. Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie bude mít pozitivní vliv na životní prostředí zejména díky snížení využití el. energie z distribuční sítě, zvýšení podílu energie z OZE a snížení emisí oxidu uhličitého.

Projektem dojde k osazení fotovoltaických panelů na střechu provozovny společnosti Hoch a synové 1899, s.r.o. o výkonu 108,85 kWp. Akumulace el. energie je uvažována o kapacitě 150 kWh.


EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Název projektu: Instalace fotovoltaiky a akumulace energie ve firmě Hoch a synové 1899, s.r.o. - projekt 2

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023109

Společnost Hoch a synové 1899, s.r.o. realizuje v letech 2022 - 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Úspory energie III. Výzva- aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace fotovoltaiky a akumulace energie ve firmě Hoch a synové 1899, s.r.o. - projekt 2.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití energie z OZE v areálu firmy Hoch a synové 1899, s.r.o.

Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie bude mít pozitivní vliv na životní prostředí zejména díky snížení využití el. energie z distribuční sítě, zvýšení podílu energie z OZE a snížení emisí oxidu uhličitého.

Projektem dojde k instalaci FVE o výkonu 74,55 kWp a akumulace el. energie o kapacitě 150 kWh.

zpět